• Obsah archívu
  • |
  • Textová verze
  • |
Plná verze

Ze soukromých archívů Rádiové a televizní vysílání v Československu a České republice

Úvodem:
Jak vznikl nápad využívat elektromagnetické vlny k přenosu informací?
Kdo vynalezl rádio?
Obvykle se uvádí, že východiskem k vynálezu rádia a rozvoji radiokomunikací byl jednak „Traktát o elektřině a magnetismu“ skotského „básníka fyziky“ Jamese Clerka Maxwella (1831 – 1879) z roku 1873, obsahující mimo jiné i předpověď elektromagnetických vln delších než světelné, jednak experimentální důkazy Maxwellovy čistě matematické teorie, které podal a 5.listopadu 1887 popsal v práci „O indukčních jevech vyvolaných elektrickými pochody“ německý fyzik Heinrich Rudolf Hertz (1857 – 1894).

Za vynálezce počáteční formy radiokomunikace, tj. bezdrátové telegrafie, se pak považují ruský fyzik Alexander Stěpanovič Popov (1859 – 1906) a italský vynálezce Guglielmo Marchese Marconi (1874 – 1937). Popov předvedl svůj jiskrový telegraf 7.května 1895 v Sankt Petěrburgu před auditoriem Ruské fyzikálně chemické společnosti, avšak o patent požádal až 29. července 1899 (carská privilej č. 6066). Marconi podal patentovou přihlášku 2. června 1896 (brit. patent č. 12039) a přístroje demonstroval před komisí expertů britského ministerstva pošt 27. července téhož roku.