• Obsah archívu
  • |
  • Textová verze
  • |
Plná verze

Ale tak jasné to není, podle pohledu do historie lze toto označení použít i na některé jiné vynálezce. Uvádím další fakta a je pouze na Vás zda přívlastek „otec rádia“ přisoudíte Marconimu, Popovovi nebo jednomu z z dále uvedených vynálezců.

První patent na bezdrátovou telegrafii šířenou prostřednictvím elektromagnetických vln vznikajících při jiskřivých výbojích (U.S. pat. č. 129971) obdržel 20.července 1872 americký zubní lékař Mahlon Loomis (1826 – 1886). Již v roce 1865 se údajně Loomisovi podařilo navázat bezdrátové spojení na vzdálenost 23 kilometrů mezi vrcholky virginských hor Cochoctin a Boerse Dear, pravdivost tohoto tvrzení však nelze spolehlivě prokázat.

Předsedovi britské Královské společnosti a oběma tajemníkům předvedl telegrafii na vzdálenost cca 450 m 20. dubna 1880 v londýnském Porland Streetu angloamerický fyzik, vynálezce telegrafu s tiskem písmen, David Edward Hughes (1831 – 1900). Jeden z tehdejších tajemníků (Georg Gabriel Stokes 1819 – 1903) jej však odradil od dalších pokusů názorem, že dosažené výsledky lze vysvětlit známými projevy elektromagnetické indukce