• Obsah archívu
  • |
  • Textová verze
  • |
Plná verze

Vysílač SRV 30 byl trvale provozován (s výjimkou začátku roku 1969, kdy byl použit pro vysílání kmitočet 701 kHz) na kmitočtu 1520 kHz pro rozhlasový a speciální provoz. Rozhlasový provoz s programem Československo I. byl zahájen 1.1.1953., V roce 1975, po zahájení rekonstrukce dlouhovlnného vysílače Topolná, byl přeladěn na kmitočet 272 kHz a spolu s VS Domamil a VS Litovel pokrýval na tomto kmitočtu program Hvězda až do zahájení provozu v zrekonstruované VS Topolná.

Vysílací sál s SRV 30 středovlnným vysílačem středního výkonu s anodovou modulací. Některé vysílače tohoto typu byly v provozu až do roku 2002.